Pre Loader

Koç ve Koçluk ile İlgili Bazı Bilgiler

Koçluk psikologluk, psikiyatristlik, danışmanlık, eğitmenlik, öğretmenlik, terapistlik değildir.

Koçluk geçmişe bağlanmaz, şimdi ve gelecekle ilgilenir.

Koçlukta danışana akıl, öğüt verilmez.

Yargısız bakış açısıyla ve farklı dinlenir.

Koçlukta güçlü sorular ve ricalar vardır.

Danışan’a ayna tutarak kendisini görmesi sağlanır.

Danışan engellerini gördüğünde büyük bir farkındalık yaşar.

Danışanın amacına uygun farklı bakış açısı, olasılık ve çözümler konuşulur.

Danışan ve koç birlikte amaca ulaşmayı sağlayacak eylem adımlarını belirler.

Danışan planlanan zamanlarda koç tarafından takip edilir.