Pre Loader

Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu

Yaşam koçluğu bireyin tam ve bütün kabul edilmesiyle başlar. Onun kim olduğu ve kim olmak istediği arasındaki boşluğu doldurur. Bu bir değişim yolculuğudur. Bu yolculukta koç danışanı aynalar, onunla uyumu yakalar ve yoldaki engelleri görmesini ve nasıl kaldıracağını bulmasını sağlar. Engeller kalktığında danışan ve koç bir yol haritası çizerler. Yolun sonundaki amaç için eylem adımları planlanır ve danışan bunları birer birer hayata geçirir.

  • Yaşam koçluğu kişinin özünü ve değerlerini koruyan bir farkındalık sanatıdır.
  • Kişinin kendi gerçekliği dışında diğer çözüm ve olasılıkları fark etmesidir.
  • Yaşamdaki amaç ve hedeflerini gözden geçirdiği bir süreçtir.
  • Aslında kim olduğu ve kim olmak istediğini  tasarlamaktır.
  • Tam bir gelişim ve değişim rüzgarıdır.
  • Tüm hayatına baktığı bir fotoğraftır.
  • Gerçekten güçlü yönleri bulma ve fırsata çevirme çalışmasıdır.
  • Vizyon, misyon ve değerleri açığa çıkarma bağlantısıdır.

Randevu almak için online randevu sistemimizi kullanabilirsiniz